Жер титирөөгө туруктуу курулуш жана инженердик долбоолроо мамлекеттик институту
УЧУРДА ИНСТИТУТ ТӨМӨНДӨГҮ КЧжЭлерди актуалдаштыруу жана иштеп чыгуу боюнча иштерди алпарууда КР 10-01:2018 “Курулуштагы ченемдик документтердин тутуму. Негизги жоболор” КЧжЭ; КР 12-02:2018 “Курулуш өндүрүшүн уюштуруу” КЧжЭ; КР 12-01:2018 “Курулуштагы эмгек коопсуздугу” КЧжЭ; КР 20-02:2018 “Жер титирөөгө туруктуу курулуш. Долбоорлоонун ченемдери” КЧжЭ; КР 31-02:2018 “Бишкек шаарынын Ысык-Ата сыныгына чектеш аймактарында долбоорлоо жана ал жерлерде куруу” КЧжЭ; КР 22-01:2018 “Турган курулуштун имараттарынын жер титирөөгө туруктуулугун баалоо” КЧжЭ;

Биздин окуялар

Подробнее

Жумуш

Подробнее

Өтүнмөлөрдүн үлгүсү

Подробнее

Баанын чогултуу

Подробнее

Жаңылыктар

 • Институттун 2018 жылы аткарылган иштери
  2018-жылдын 4-январынан 31-декабрына чейин институт тарабынан төмөндөгү объекттердин имараттарына жана курулмаларына инженердик текшерүүлөр жүргүзүлдү жана жер титирөөгө туруктуулугуна Техникалык шарттар төмөндөгү көлөмдө берилди: Инженердик текшерүүдөн өткөн объекттердин жана берилген Техникалык шарттардын жалпы саны – 140 (бир жүз кыркты) түздү. 59 (элүү тогуз) объектти долбоорлоого атайын Техникалык шарттар иштелип чыгып, берилди. 2018-жылдын 31-декабрына институт тарабынан турак жана турак эмес жайларга 130 паспорт түзүлдү. Ошондой эле Мамкурулуштун тапшырмаларына ылайык төмөндөгү иштер аткарылды: - Мамлекеттик…
  Read more...
 • Жаңы жылдык куттуктоо
  Жаңы жылдык куттуктоо Жер титирөөгө туруктуу курулуш жана инженердик долбоорлоо мамлекеттик институтунун жалпы жамаатынын атынан жаңы 2019-жылга чын дилден куттуктоолорду кабыл алып коюңуздар!
  Read more...
 • Имараттарды жана курулмаларды изилдөө
  Read more...
 • КРӨ “Биримдик, Ишеним, Жаратуу” Программасын ишке ашыруу боюнча
  КРӨ “Биримдик, Ишеним, Жаратуу” Программасын ишке ашыруу боюнча КР Өкмөтүнүн 2019-2023 жылдарга каралган иш-чаралар мерчемин ишке ашыруу максатында КР Мамкурулушунун тапшырмасын жана КР Өкмөтүнүн 2018-ж. 30-августундагы №413 “КР Өкмөтүнүн 2018-жылга иш-чаралардын мерчемин бекитүү жөнүндө” токтомун аткаруу үчүн Жер титирөөгө туруктуу курулуш жана инженердик долбоорлоо мамлекеттик институту тарабынан Мамкурулуштун директорунун иш мерчемине ылайык иштер жүргүзлүүдө жана аткарылган иштердин мониторинги ар дайым жүргүзүлүп турат.
  Read more...
 • Институттун 11-айдагы аткарылган иштери
  2018-жылдын 4- январынан 30- ноябрына чейин институт төмөндөгү инженердик текшерүүлөрдү жүргүздү жана имараттардын жана курулмалардын жер титирөөгө туруктуулугуна техникалык шарттар төмөндөгү көлөмдө берилди: Инженердик текшерүүдөн өткөн обүекттердин жана берилген Техникалык шарттардын жалпы саны – 127(бир жүз жыйырма жетини) түзөт. Объекттерге долбоорлоого атайын Техникалык шарттар иштелип чыгып берилди. Долбоорлоого атайын Техникалык шарттардын жалпы саны 53 (элүү үчтү) түздү. 2018-ж. 30-ноябрына институт турак жана турак эмес жайларга 104 паспорт түздү. Мамкурулуштун тапшырмалары боюнча төмөндөгү…
  Read more...
 • Эне-тил жана Чынгыз Айтматов
  Read more...

БИЗДИН ПАРТНЕРЛОР

BGA.KG

Бишкек Глав Архитектура

Gpi.kg

ГПИ КР

RCSS.Gov.kg

Стройсертификация КР

OshArh.org

Архитектура ОШ

Zakupki.Gov.KG

Официальный Портал Государственных Закупок Кыргызской Республики

Gosexpertiza.Gov.Kg

Департамент Гос Экспертизы