Техникалык ченемдештирүү жана ченемдик укуктук акттарды актуалдаштыруу (ТЧжЧУАА) бөлүмү

Техникалык ченемдештирүү жана ченемдик укуктук акттарды актуалдаштыруу (ТЧжЧУАА) бөлүмү төмөндөгү иш-милдеттерди аткарат:

  • жер титирөөгө туруктуу курулуш боюнча, ошондой эле шаар куруу архитектуралык ишмердүүлүк чөйрөсүндө ченемдик-техникалык документтерди иштеп чыгуу;
  • ар түрдүү арналыштагы жана жоопкерчилик деңгээлиндеги имараттарды жана курулмаларды, алардын жер титирөөгө туруктуулугун, физикалык эскиргендигинин жана техникалык регламенттин, стандарттардын жб. техникалык документтердин  деңгээлин аныктоо максатында  инженердик текшерүүдөн өткөрүү;
  • долбоордук курулуш документтерин, техникалык регламенттердин долбоорлорун, стандарттарды ж.б. техникалык документтерди иштеп чыгуу.

Техникалык ченемдештирүү жана ченемдик укуктук акттарды актуалдаштыруу (ТЧжЧУАА) бөлүмүнүн башчысы   Маданбекова Назгүл Жоломановна