Курулуш конструкциялары жана материалдары бөлүмү

Бөлүм төмөндөгү иш-милдеттерди аткарат:

  • имараттардын жана курулмалардын конструкцияларынын жана  элементтеринин техникалык абалын текшерүүдөн өткөрүү жана баалоо;
  • курулуш конструкцияларын, материалдарын жана буюмдарын иштеп чыгуу; 
  • курулуш конструкцияларын, материалдарын жана буюмдарын, инженердик тарамдарды, тутумдарды жана курулмаларды өндүрүү;  
  • жер титирөөгө туруктуу жана энергиялык натыйжалуулук боюнча заманбап ченемдерге жооп берген курулуш конструкцяиларын, материалдарын жана буюмдарын сериялап өндүрүү боюнча жаңы технологияларды өздөштүрүү жана эксплуатациялоо долбоорлоруна катышуу;
  • жер титирөөгө туруктуу жана энергиялык натыйжалуулук боюнча заманбап ченемдерге жооп берген курулуш конструкцяиларын, материалдарын жана буюмдарын сыноодон өткөрүү;
  • курулуш конструкцияларын, материалдарын жана буюмдарын сыноодон өткөрүү, ошондой эле аларды тастыктама жана стандарттар үчүн сыноодон өткөрүү;
  • ар түрдүү арналыштагы имараттарды жана курулмаларды, алардын физикалык эскиргендигинин жана техникалык абалын инженердик текшерүүдөн өткөрүү;
  • эксперименталдфык долбоорлорду иштеп чыгуу.

 

Курулуш конструкциялары жана материалдары бөлүмүнүн башчысы - Намазалиев Нурсулжан Базарбекович