Техникалык ченемдештирүү жана инженердик долбоорлоо башкармалыгы (ТЧжИД)

Башкармалык өз алдынча түзүм катары төмөндөгү иш-милдеттерди аткарат:

  • жер титирөөгө туруктуу курулуш боюнча, ошондой эле шаар куруу архитектуралык ишмердүүлүк чөйрөсүндө ченемдик-техникалык документтерди иштеп чыгуу;
  • жер титирөөгө туруктуу жана энергиялык натыйжалуулук боюнча заманбап ченемдерге жооп берген курулуш материалдарын жана буюмдарын сериялап өндүрүү боюнча жаңы технологияларды өздөштүрүү жана эксплуатациялоо долбоорлоруна катышуу;
  • өнөр жай жана жарандык милдеттеги объекттер боюнча, инженердик тарамдар, тутумдар жана курулмалар, ошондой эле имараттарды кайра профилдөө, кайра мерчемдөө жана реконструкциялоо боюнча долбоордук-конструкциялык эмгектерди иштеп чыгууга катышуу.

 

Техникалык ченемдештирүү жана инженердик долбоорлоо (ТЧжИД) башкармалыгынын начальниги  Шаимбетов  Джекшен Акматович.