Кадрлык иш жана контролдоо бөлүмү

Бөлүмгө төмөндөгү милдеттер жүктөлгөн:

    Кадрлык иш:

  • кадрларды тандоо жана орундаштыруу;
  • өздүк курамды эсепке алуу жана кадрлык   иш кагаздарды алпаруу;
  • эмгек тартибин тутууну конртолдоо;
  • эмгек квалификациясын жогорулатуу;
  • аттестатциядан өткөрүү;
  • Институттун кызматкерлеринин эмгек жана социалдык укуктарынын тутулушун контролдоо. 

 

Кадрлык иш жана контролдоо бөлүмүнүн башчысы - Доолотбаева Райкуль Абылгазиевна