Жер титирөөгө туруктуу курулуш башкармалыгы

Жер титирөөгө туруктуу курулуш башкармалыгы башкаруу тематикасы боюнча бекитилген изилдөөлөр мерчемине жана  институттун негизги ишмердүүлүгүнүн багыттары боюнча иш алпарат, ошондой  эле аяктаган изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын жайылтууну камсыздайт, анын ичинде долбоорлоо, курулуш уюмдарына зарыл болгон кеп-кеңештер менен жардам көрсөтүү, ченемдик документтерди иштеп чыгуу жана курулуш конструкцияларын сыноодон өткөрүүнү аттестациялоо.

Жер титирөөгө туруктуу курулуш башкармалыгынын начальниги  Косицов Геннадий Викторович