Имараттардын жана курулуштардын жер титирөөгө туруктуулугу (ИжКЖТТ) бөлүмү

Бөлүм төмөндөгү иш-милдеттерди аткарат:

  • курулуш-монтаждоо, имараттарды жана курулмаларды инженердик текшерүүдөн өткөрүү, курулуш конструкцияларын, материалдарын жана буюмдарын  өндүрүү иштерин,  ошондой эле шаар куруу жана архитектура обүекттерин кайра профилдөө, кайра мерчемдөө жана реконструкциялоону жүргүзүүнү көздөгөн   уруксат алуучу  субүекттерге  экспертиза жүргүзүү;
  • республиканын курулуш, инженердик жогорку  окуу жайларында  окуу-тарбиялоо процессинин моделин долбоорлоо практикасын, теориялык билимди жана чет элик жана ата мекендик тажрыйбанын жетишкендиктери менен кеңири бөлүшүүнүн негизинде чыгармачыл дискуссияларды комплекстүү түрдө пайдаланып,  өркүндөтүү; 
  • ар түрдүү арналыштагы жана жоопкерчилик деңгээлиндеги имараттарды жана курулмаларды, алардын жер титирөөгө туруктуулугун, физикалык эскиргендигинин жана техникалык абалын инженердик текшерүүдөн өткөрүү.

Имараттардын жана курулуштардын жер титирөөгө туруктуулугу (ИжКЖТТ) бөлүмүнүн башчысы Мусаков Рахатбек