Имараттарды жана курулуштарды инженердик текшерүүдөн өткөрүү (ИжКИТӨ) бөлүмү

Бөлүм төмөндөгү иш-милдеттерди аткарат:

  • курулуш-монтаждоо, имараттарды жана курулмаларды инженердик текшерүүдөн өткөрүү, курулуш конструкцияларын, материалдарын жана буюмдарын өндүрүү иштерин,  ошондой эле шаар куруу жана архитектура объекттерин кайра профилдөө, кайра мерчемдөө жана реконструкциялоону жүргүзүүнү көздөгөн   уруксат алуучу  субъекттерге  экспертиза жүргүзүү;
  • республиканын  курулуш, инженердик жогорку  окуу жайларында  окуу-тарбиялоо процессинин моделин долбоорлоо практикасын, теориялык билимди жана чет элдик жана ата мекендик тажрыйбанын жетишкендиктери менен кеңири бөлүшүүнүн негизинде чыгармачыл дискуссияларды комплекстүү түрдө пайдаланып,  өркүндөтүү;  
  • ар түрдүү арналыштагы жана жоопкерчилик деңгээлиндеги имараттарды жана курулмаларды, алардын жер титирөөгө туруктуулугун, физикалык эскиргендигинин жана техникалык абалын инженердик текшерүүдөн өткөрүү.

Имараттарды жана курулуштарды инженердик текшерүүдөн өткөрүү (ИжКИТӨ) бөлүмүнүн башчысы  Канболотов Канат Токолдошевич