Жетекчилик

             

ЖТТКжИДМИ директору

Кенжетаев Камчыбек Исмаилович

Техникалык илимдердин кандидаты

ЖТТКжИДМИ директорунун орун басары

Канболотов Канат Төкөлдөшович