Жер титирөөгө туруктуу курулуштагы теориялык жана эксперименталдык изилдөөлөр (ЖТТКТжЭИ) бөлүмү

Бөлүм төмөндөгү иш-милдеттерди аткарат:

  • Жер титирөөгө туруктуу курулуштагы теориялык жана эксперименталдык изилдөөлөр;
  • ар түрдүү арналыштагы жана жоопкерчилик деңгээлиндеги  имараттарды жана курулмаларды, алардын жер титирөөгө туруктуулугун, физикалык эскиргендигинин жана техникалык абалын инженердик текшерүүдөн өткөрүү.

 

Жер титирөөгө туруктуу курулуштагы  теориялык жана эксперименталдык изилдөөлөр бөлүмүнүн башчысы -  Дуйшеев Арстанбек  Абасканович