Институттун кызматкерлери "Таза мурас" улуттук компаниясынын алкагында шаарды тазалоого жардам көрсөтүп келишет. Мунусунда биздин ынтымактуу жамаат институттун ички аймагын тазалады.