2021-жылдын 04-январынан 31-январына чейин аткарылган Техникалык корутундулардын (ТК) жалпы саны - 17 түздү.

Анын ичинен төмөнкү объектерге:

- Бишкек ш. ЖЭБдин «Электр станциялар» ААК башкармалыгынын филиалынын кызматтык корпусунун жана корпустан башкы щит имаратына өтмө галерея инженердик текшерүүдөн өткөрүлдү.

- Келишимдин негизинде Бишкек ш. Балтагулов № 1 дарегинде жайгашкан (Бишкек ш. мэриясынын УМИ) “Социалдык жатакананын” имаратын мындан ары эксплуатациялоо мүмкүнчүлүгүнө чыныгы, техникалык абалына.

- Бишкек ш. Чимкентская № 1 (КР Мамкурулушунун тапшырмасы) дарегинде жайгашкан батыш автобекетинин имараты инженердик текшерүүдөн өткөрүлдү.

2021-жылдын 04-январынан 31-январына чейин институт тарабынан иштелип чыгып берилген Атайын техникалык шарттардын (АТШ) саны – 2 түздү.