2020-жылдын июль айында институт 17 объекттин имараттарынын жана курулмаларынын жер титирөөгө туруктуулугун инженердик текшерүүдөн өткөрүп, Техникалык корутундуларды(ТК) берди. Алардын ичинен кошумча кабатты үстүнө курууга жана реконструкциялоо мүмкүндүгүнө 2 объектке ТК берилди.

Калган 15 объекттин имараттарынын техникалык абалы текшерилди.

5 объектке имараттарды жана курулмаларды долбоорлоого Атайын техникалык шарттар иштелип чыгып, берилди.