2020-жылдын 1-августунан 31-августуна чейинки аткарылган иштер:

 Техникалык корутундулардын жалпы саны –7 (жетини) түздү.

Алардын ичинде 3 турак объект (үй жана батирлер) инженердик текшерүүдөн өткөрүлдү.

 Андан тышкары, төмөндөгү объекттер текшерүүдөн өткөрүлдү:

“Умут-Надежда” балдарды калыбына келтирүүчү борбордун имараты;

ЭЭА аймагында  жайгашкан ФОКтун имараты ;

Бишкек, 5 крн. дарегинде жайгашкан сервистик-тиричилик тейлөө комплекси;

Бишкек, 4 крн. дарегинде жайгашкан турак үйгө чектеш курулган металл бастырма. 

 Техникалык шарттардын (АТШ) жалпы саны – 1 ( бир).  14,16 кабаттуу, кошуп курулган дүкөнү жана түштүк-чыгыш тарабында жер алдындагы автопаркинги бар турак үйлөр”  объектисин долбоорлоого.