Институт эсиңиздерге салат — сайттын функциялык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып жарандарды кабыл алуу аралыктан жүргүзүлөт.
«Жарандарга» бөлүгү ---- «арызды тиркөө»