Техникалык корутунду :

 • Бишкек ш. Шаумян көч. №№13/1 жайгашкан турак үйдүн курулуш конструкцияларын 13.11.2018 №140/18 келишимге ылайык алдын ала текшерүүдөн өткөрүү, аткаруучу  Дуйшеев А.

 

 • Бишкек ш. Юнусалиев көч. №41 жайгашкан турак үйдүн курулуш конструкцияларын 19.11.2018 №147/18 келишимге ылайык инженердик текшерүүдөн өткөрүү, аткаруучу  Намазалиев Н.

 

 • Кайыңды ш. Кривенко көч. жайгашкан «Железнодорожник» клубунун имаратын  11.2018 №153/18 келишимге ылайык алдын ала текшерүүдөн өткөрүү, аткаруучу Мусаков Р.

 

 • Аламүдүн районунун, Дачное айлынын Ломоносов көч. №жок жайгашкан эски мектебин 20.11.2018 №148/18 келишимге ылайык алдын ала текшерүүдөн өткөрүү, аткаруучу Мусаков Р.

 

 • Бишкек ш. Ч. Валиханов көч. №2а жайгашкан турак эмес жайдын тосмолорун демонтаждоо мүмкүндүгүнө  11.2018 №155/18 келишимге ылайык алдын ала текшерүүдөн өткөрүү, аткаруучу Аманбекова А.
 • ГЭС – 3 аймагында Суворов көч. №113 жайгашкан ЖРКжАКИнин (Жергиликтүү релейдик коргоо жана автоматика кызматы) имаратынын эки кабаттуу бөлүгүнүн курулуш конструкцияларын 16.11.2018 №144/18 келишимге ылайык инженердик текшерүүдөн өткөрүү, аткаруучу Дуйшеев А.
 • “Кыргыз Республикасынын Президентинин №1 мамлекеттик резиденциясы” мамлекеттик мекеменин “Алтын залы” объектисинин техникалык корутундусуна кошумча шифр 145/18 23.11.18-ж. аткаруучу   Дуйшеев А.

 

 • Ош ш. Ломоносов көч. №1 жайгашкан имараттын бөлүгүн 25.10.2018 №137/18 келишимге ылайык инженердик текшерүүдөн өткөрүү, аткаруучу   Канболотов К.

 

 • Бишкек ш. Ю.Абдырахманов көч. №132 жайгашкан имараттын бөлүгүн (КР Сот департаменти) 31.10.2018 №138/18 келишимге ылайык алдын ала текшерүүдөн өткөрүү, аткаруучу     Канболотов К.

 

       Курулуш техникалык шарттар (КТШ(СТУ)

 

 • 11.2018 №156/18 келишим боюнча №1 Мамлекеттик резиденциядагы кабыл алуу үйүнө кошуп курууну долбоорлоо,  аткаруучу Дуйшеев А.

 

 • 11.2018 №154/18 келишим боюнча №1 Мамлекеттик резиденциядагы чогултуу бастырмасын  долбоорлоо,  аткаруучу Дуйшеев А.

 

 • Бишкек ш. Ч. Айтматов көч. бөлүнүп берилген аймакта 16-17 кабаттуу, кеңсе жайлары жана жер алдындагы автопаркинги бар  турак үйдү 04.2018 №44/18  келишим боюнча долбоорлоо,   аткаруучу Дуйшеев А.
 • Бишкек ш Матросов көч. №1а дарегиндеги өзүнүн аймагында 14 кабаттуу, соода жайлары жана жер алдындагы автопаркинги бар  турак үйдү 21.11.2018 №149/18  келишим боюнча долбоорлоо,   аткаруучу Дуйшеев  

            Толук маалымат: admin

             Түзүлдү: 2018-ж. 21-декабрь