Жер титирөөгө туруктуу курулуш жана инженердик  долбоорлоо мамлекеттик институту  Мамкурулуштун 2022 жылдын 15 - сентябрындагы №202 буйругуна  ылайык жана 2022 жылдын 24 - августундагы Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан  бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө” мыйзамын кабыл алынгандыгына 33-жылдыгына карата мамлекеттик тилдин бир айлыгы боюнча иш-чаралардын планын аткаруу максатында,  институтта 2022-жылдын 23-сентябрь айында  жыйын  өткөрүлгөндү.